بازدید جناب آقای مهندس محمد خانی

Banner

بازدید جناب آقای مهندس محمد خانی

جناب آقای مهندس محمدخانی ریاست محترم هلدینگ توسعه معادن روی ایران و هیئت همراه روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 از پروژه فلوتاسیون شهید سلیمانی بهاباد و معدن سرب و روی چاه میر بازدید و گزارشات لازم از روند پیشرفت پروژه توسط مدیر عامل شرکت معدنکاران انگوران جناب آقای دکتر فضلوی و مدیر پروژه فلوتاسیون به ایشان ارائه گردید  .

تماس با ما

ارسال پیام