معرفی معدن چودرچای

معرفی معدن مس چودر چای

معدن مس چودرچای در 100 کیلومتری شمال شرقی شهر زنجان، بخش گیلوان و 12 کیلومتری جنوب روستای گیلانکشه واقع شده است. ذخیره معدن چودرچای به صورت قطعی 190 هزار تن با عیار مس 1٫2 درصد می باشد. طبق بررسی های انجام شده و شواهد موجود ، این ذخیره میتواند تا 500 هزار تن افزایش یابد. پروانه بهره برداری برای این معدن 14000 تن در سال می باشد.

در حال حاضر مطالعات جهت احداث واحد فرآوری و عملیات استخراج به صورت زیرزمینی در حال انجام است.

اکتشاف :

 • تهیه نقشه زمین‌شناسی 1:2000 به مساحت 150 هکتار.
 • نقشه توپوگرافی 1:2000 به میزان 150 هکتار.
 • عملیات ژئوفیزیک IP-RS به تعداد 1400 نقطه.
 • حفر 300 متر طول ترانشه به عمق 1 الی 2 متر.
 • حفر 2000 متر گمانه دریل واگن به عمق متوسط 26 متر و به تعداد 82 حلقه.
 • حفر 26 حلقه گمانه مغزه گیری جمعا به طول 1424 متر.
 • ارسال نمونه حفاریها به آزمایشگاه شرکت جهت آنالیز.
 • انجام 2 سری مطالعات کانه آرایی با 300 نمونه.
 • تهیه نقشه تکتونیک به مساحت 80 هکتار.
 • احداث 13 کیلومتر جاده کوهستانی .

استخراج :

 • شروع فعالیت استخراج آزمایشی و سرشکافی معدن چودرچای در سال 1390 آغاز و بعد از این سال با وقفه ای یک ساله مواجه گردید. پس از این مدت در سال 1392 فعالیت معدن به صورت رسمی آغاز و تا اوایل سال 1394 ادامه داشت.

 

تماس با ما

ارسال پیام