معرفی معدن چاه سرب

معرفی معدن سرب و روی چاه سرب

معدن سرب و روی چاه سرب در استان خراسان جنوبی و در 68 کیلومتری شمال غربی طبس واقع شده است. فعالیت در این معدن از مرداد سال 96 بصورت جبهه کارهای اکتشافی و بطور آزمایشی شروع گردید، همچنین همزمان با استخراج، فعالیت های اکتشافی در تونل ها و چاه های قدیمی معدن ادامه دارد. در سال 98 پس از تکمیل فرآیند اکتشاف و اخذ گواهی کشف ، پروانه بهره برداری 5000 تن در سال نیز اخذ گردید. در حال حاضر معدن سرب و روی چاه سرب در مراحل بازگشایی اولیه در جبهه کارهای زیرزمینی می باشد.

   اکتشاف:

      - تهیه نقشه زمین شناسی از تونل ها اصلی و فرعی و کارگاههای استخراج قدیمی به طول5186 متر 

      - تهیه نقشه زمین شناسی 20000 :1 کوه چاه سرب به میزان 74 هکتار.

      - تهیه تصویر هوایی و نقشه توپوگرافی 1:1000 معدن به میزان حدود 560 هکتار

      - اجرای عملیات حفاری اکتشافی پودری به میزان بیش از 3000 متر

      - آنالیز شیمیایی سرب و روی از حدود 500 نمونه حفاری پودری.

      - اکتشاف اولیه سنگ تزئینی نما از نوع مرمریت و اقدام در جهت اخذ پروانه اکتشاف در محدوده معدن.

    استخراج:

       - برنامه ریزی جهت استخراج سالیانه 6000 تن ماده معدنی با عیار مجموع سرب و روی حدود 11 درصد.

    تخمین ذخیره :

       مجموع ذخیره قطعی محاسبه شده معدن چاه سرب برابر 106371/9 تن با عیار 5/46 درصد روی و 5/10 درصد سرب می باشد

تماس با ما

ارسال پیام