سهامی خاص
آرشیو ماهانه

مارس 2019

پروژه های انجام شده

اکتشاف محدوده مس چودرچای در استان زنجان اکتشاف محدوده مس قوزلو در استان زنجان اکتشاف محدوده پلی متال پیرقشلاق در استان زنجان اکتشاف محدوده پلی متال امیرآباد در استان زنجان اکتشاف محدوده سنگ تزئینی امیرآباد در استان زنجان…