سهامی خاص

پروژه های انجام شده

پروژه های اکتشافی انجام شده

 1. اکتشاف محدوده مس چودرچای در استان زنجان
 2. اکتشاف محدوده مس قوزلو در استان زنجان
 3. اکتشاف محدوده پلی متال پیرقشلاق در استان زنجان
 4. اکتشاف محدوده پلی متال امیرآباد در استان زنجان
 5. اکتشاف محدوده سنگ تزئینی امیرآباد در استان زنجان
 6. اکتشاف محدوده پلی متال انگوران شرقی در استان زنجان
 7. اکتشاف محدوده پلی متال همپا در استان آذربایجان غربی
 8. اکتشاف محدوده سرب و روی آی قلعه سی آذربایجان غربی
 9. اکتشاف محدوده پلی متال چوکتی شمالی آذربایجان شرقی
 10. اکتشاف محدوده سنگ تزئینی چوکتی شمالی آذربایجان شرقی
 11. اکتشاف محدوده پلی متال چوکتی جنوبی آذربایجان شرقی
 12. اکتشاف محدوده پلی متال علم کندی در استان زنجان
 13. اکتشاف محدوده پلی متال حلب در استان زنجان
 14. اکتشاف محدوده پلی متال پشتوک در استان زنجان
 15. اکتشاف محدوده پلی متال سیاه منصور ( زرگران ) در استان زنجان
 16. اکتشاف محدوده سرب و روی سولکان در استان زنجان
 17. اکتشاف معدن سرب و روی علم کندی در استان زنجان
 18. اکتشاف محدوده پلی متال امیرآباد ۲ در استان زنجان
 19. اکتشاف محدوده سرب و روی چاه میر در استان یزد
 20. اکتشاف محدوده سرب و روی تنگل در استان یزد
 21. اکتشاف محدوده سرب و روی ازبک کوه در استان خراسان جنوبی
 22. اکتشاف محدوده سرب و روی چاه سرب در استان خراسان جنوبی
 23. اکتشاف محدوده سرب و روی سیب کوه در استان خراسان جنوبی
 24. اکتشاف محدوده سرب و روی کوه قلعه در استان یزد
 25. اکتشاف محدوده سرب و روی دره دهو در استان یزد
 26. اکتشاف محدوده سرب و روی زرد کوه در استان کرمان
 27. اکتشاف محدوده سرب و روی پودان در استان یزد
 28. اکتشاف محدوده سرب و روی آب حیدر در استان یزد
 29. بازدید و ارزیابی زمین شناسی، استخراجی و فنی و اقتصادی بیش از ۳۰۰ اندیس و معدن متروک در سراسر کشور بویژه استانهای زنجان، یزد، کرمان، اصفهان، اراک و سمنان.
 30. بازدید تعدادی از معادن در کشورهای ترکیه، ارمنستان، افغانستان به تعداد حداقل ۱۰ مورد

پروژه های استخراجی انجام شده

 1. استخراج و باطله برداری معدن انگوران در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ ( رکورد استخراج یک میلیون تنی در سال ۱۳۸۴ )
 2. استخراج و باطله برداری معدن سرب و روی آی قلعه سی در استان آذربایجان غربی
 3. استخراج و باطله برداری معدن سرب و روی چاه میر در استان یزد
 4. استخراج و باطله برداری معدن سرب و روی آب حیدر در استان یزد
 5. استخراج و باطله برداری معدن سنگ تراورتن امیران در استان زنجان
 6. استخراج و باطله برداری معدن سنگ تراورتن آذران در استان آذربایجان شرقی
 7. استخراج محدود معدن مس قوزلو در استان زنجان
 8. استخراج محدود معدن مس چودرچای در استان زنجان
 9. استخراج محدود معدن سرب و روی علم کندی در استان زنجان

پروژه های فرآوری آزمایشگاهی انجام شده

 1. فراوری ماده معدنی سرب و روی آی قلعه سی
 2. فراوری ماده معدنی سرب و روی چاه میر
 3. فراوری ماده معدنی سرب و روی عمارت
 4. فراوری ماده معدنی سرب و روی خان آباد
 5. فراوری ماده معدنی مس قوزلو
 6. فراوری ماده معدنی مس چودرچای
 7. فراوری ماده معدنی مس کلوت دامغان
 8. فراوری ماده معدنی مس چشمه هادی بردسکن
 9. فراوری ماده معدنی سرب و روی چاه سرب
 10. آنالیز بیش از ۳۵ هزار نمونه
 11. طراحی کارخانه فلوتاسیون سرب و روی چاه میر و شروع احداث آن با پیشرفت ۱۵ درصدی
 12. طراحی کارخانه فلوتاسیون مس چودرچای

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سپاسگزاریم