سهامی خاص

معرفی معدن قوزلو

معرفی معدن قوزلو

معدن سرب و روی قوزلو در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهر زنجان و در ۲۳ کیلومتری غرب شهر ماهنشان و ۳۰ کیلومتری شمال غرب شهر دندی قرارگرفته و دارای طول جغرافیایی ‎ ۴۷°۲۵’۳۳”و عرض جغرافیایی ۳۶°۴۲’۳۴”است.

اکتشاف :

 • تهیه نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰۰۰۰ به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع.
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی ۱:۵۰۰۰ به مساحت ۸ کیلومتر مربع.
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی، ۱:۱۰۰۰ به میزان ۱۰۰ هکتار.
 • تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۱۰۰۰ به میزان ۱۰۳ هکتار.
 • عملیات ژئوفیزیک IP-RS به تعداد ۱۶۰۰ نقطه.
 • عملیات ژئوفیزیک خطی به طول ۶۵/۸ کیلومتر.
 • عملیات مگنتومتری به تعداد ۸۵۴ نقطه و عملیات گراویتی در ۱۲۵ نقطه.
 • برداشت نمونه ژئوشیمیایی رسوب آبراهه‌ای، سنگ و MMI به تعداد ۱۱۶۸ نمونه.
 • حفر ۳۰۲ متر طول ترانشه به عمق ۱ الی ۲ متر.
 • حفر ۸۰۷ متر گمانه دریل واگن به عمق متوسط ۳۰ متر.
 • حفر ۹ حلقه گمانه مغزه گیری جمعا به طول ۹۶۰ متر.
 • ارسال ۵۲۰ نمونه از حفاریها به آزمایشگاه جهت آنالیز.
 • احداث راه به طول ۳ کیلومتر.

استخراج :

 • در سال ۱۳۹۲ استخراج از معدن قوزلو آغازگردیده و تا مرداد ۱۳۹۳ ادامه داشته است . 

1 دیدگاه
 1. حسین می گوید

  ممنون از وبسایت خوبتون

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سپاسگزاریم