سهامی خاص

برگزاری دوره های آموزشی

در راستای بهبود عملکرد پرسنل در محیط کار و ارتقای سطح تعامل کارکنان درجهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف متعالی شرکت  با تصمیم مدیرعامل محترم ، دوره های آموزشی از قبیل مدیریت استرس، مهارتهای ارتباطی، اصول و فنون مذاکره ، هوش هیجانی و تحلیل رفتار متقابل در حال برگزاری می باشد که با توجه به استقبال پرسنل محترم، شرکت در نظر دارد برگزاری دوره های فوق در آینده نیز ادامه یابد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سپاسگزاریم