سهامی خاص

سخن مدیر عامل

اخبار شرکت

افتخارات

null

لوح سپاس

جناب آقای مهندس حسن جلیلی انگورانی
خرد و دانش بشری در این روزگار پرنگار سر بر آستان ثریا می ساید و انسان آگاه با قدرت و با کفایت علم ، به بام ملکوت گام میگذارد و کسانی که در این مسیر گوی سبقت می ربایند و در کسوت مهندس نفش اساسی در توسعه فناوری و ایجاد توانمندی های فنی کشور دارند ، جای تفدیر است.

null

لوح سپاس

جناب آقای مهندس حسن جلیلی انگورانی
مهندس نمونه رشته زمین شناسی و اکتشاف معدن

مکتشف نمونه

گواهی نامه

مدیر عامل محترم شرکت معدنکاران انگوران
بنا بر گزارش ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و بر پایه معیارهای کارگروه انتخاب برگزیدگان ، آن شرکت بعنوان مکتشف نمونه معدنی سال ۱۳۹۷ شناخته شده است.
به پاس این توفیق و با مسرت ، تندیس طلایی روز ملی صنعت و معدن به جنابعالی تقدیم میگردد.
فتح الله حقیقی - استاندار زنجان

null

لوح سپاس

جناب آقای مهندس حسن جلیلی انگورانی
از اینکه با هدف اعطلا و ارتقای جایگاه حوزه معدن و صنایع معدنی ، سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان را حمایت و پشتیبانی فرمودید ، در نهایت احترام و به رسم قدرشناسی این نشان تقدیم همت رفیع و حمیت منیع تان میگردد.
مهدی حمیدی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن

شرکت های مرتبط هلدینگ